Laman Utama > Kecemerlangan Akademik

Kecemerlangan Akademik

Kecemerlangan Akademik

Hal Ehwal Akademik MRSM Beseri bertanggungjawab dalam mengawalselia perjalanan sistem pengajaran dan pembelajaran guru-guru di MRSM. Unit ini memainkan peranan penting dalam menyusun program-program pendidikan untuk mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar maktab. Selain itu unit ini juga bertanggungjawab dalam memastikan kemudahan-kemudahan pembelajaran di MRSM sentiasa terkawal dan mencukupi seperti kemudahan komputer (Internet), buku rujukan dan lain-lain.

Unit dan jawatankuasa dibawah seliaan Unit Hal Ehwal Akademik antaranya :

  • Jabatan Matematik

  • Jabatan Sains

  • Jabatan Sains Sosial

  • Jabatan Bahasa

  • Unit Peperiksaan dan Penilaian Maktab

  • Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

 

 

bahasa.jpg
22 July 2019 10:27 AM
271305

sainssosial.jpg
23 January 2019 10:59 AM
271305

bahasa.jpg
21 January 2019 04:51 PM
271305

matematik.jpg
21 January 2019 12:57 PM
271305

kaunselor.jpg
17 January 2019 05:00 PM
271305