Laman Utama > Kecemerlangan Akademik

Kecemerlangan Akademik

 Kecemerlangan Akademik

Hal Ehwal Akademik MRSM Beseri bertanggungjawab dalam mengawalselia perjalanan sistem pengajaran dan pembelajaran guru-guru di MRSM. Unit ini memainkan peranan penting dalam menyusun program-program pendidikan untuk mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar maktab. Selain itu unit ini juga bertanggungjawab dalam memastikan kemudahan-kemudahan pembelajaran di MRSM sentiasa terkawal dan mencukupi seperti kemudahan komputer (Internet), buku rujukan dan lain-lain.

Unit dan jawatankuasa dibawah seliaan Unit Hal Ehwal Akademik antaranya :

  • Jabatan Matematik

  • Jabatan Sains

  • Jabatan Sains Sosial

  • Jabatan Bahasa

  • Unit Peperiksaan dan Penilaian Maktab

  • Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 

 

 

 

kaunselor.jpg
17 January 2019 05:00 PM
271305

SAINS SOSIAL1.jpg
20 December 2018 03:37 PM
271305

SAINS-EDIT NORMI copy.jpg
13 December 2018 03:07 PM
271305

Jabatan Matematik edited NORMI copy.jpg
12 December 2018 05:28 PM
271305

Jabatan Bahasa edited NORMI copy.jpg
11 December 2018 05:17 PM
271305